Om AKS as

AKS as drives av Perly Berge, og holder til i Forsand kommune. Hun ønsker å være en samarbeidspartner for bedrifter som trenger hjelp til å utforme grafisk materiell.

 

 

 

AKS er også registrert som forlag, og har etter hvert gitt ut flere bøker.

Denne erfaringen brukes også til å hjelpe andre med egne bokutgivelser.

Videre har vi fast oppsett av menighetsbladet for fire menigheter i Sola kommune som utgis fem ganger i året.